Младежки обмен “RE-START Europe” в Ракичан, Словения, 20 – 28 май 2022 г.

Търсят се 6 участника

Място: Ракичан, Словения

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 28 май 2022 г.

Изпращаща организация: Активно Българско Общество

Участниците в младежкия обмен RE-START EUROPE ще изследват предприемачеството във всички участващи, ще се опитат да намерят начини за възстановяване от коронавируса, ще открият различни примери за добри практики в цяла Европа и ще се опитат да разрешат проблема с безработицата на младите в Европа. Чрез различни дейности ще се научат как може да превърнат своите хобита, силни страни и да ги превърнат, надградят в страхотна бизнес идея, която да доведе до евентуална самостоятелна заетост.

Изисквания към кандидатите:

  • 1 групов лидер на възраст 21 – 30 г.
  • 5 младежи на възраст 18 – 30 г.
  • Доброволви в организация или свързани с темата за предприемачеството и т.н.
  • Мотивирани да се занимават с проблема в своите общности, въпроси, засягащи младите хора на международно ниво;
  • Мотивирани да говорят за предприемачеството, пандемията на Covid-19 и да разпространяват толерантност сред въпросите на малцинствата и да превръщат идеите в действия;
  • Готови за работа в смесена интеркултурна учебна среда, за да допринесат за успешното изпълнение на проекта;

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 13 февруари 2022 г.

 За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Активно Българско Общество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.