Национално състезание „Практични финанси 2022 г.“

Организатор: JA Bulgaria

„Практични финанси” е състезание по предприемачество, с фокус върху управлението на личните финанси като неразделна част от компетентността „инициативност и предприемчивост“. Състезанието цели да мобилизира личния потенциал на участниците, насочвайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии.

В хода на състезанието ученици от I-ви и II-ри гимназиален етап, разпределени в две състезателни групи, се конкурират при решаването на комплексен тест и предлагането на решение на казус в областта на управлението на личните финанси, чрез създаване на продукт или услуга предназначени за решаване на конкретни житейски финансови ситуации и вземането на финансови решения.

Условие за участие:

В състезанието участват ученици от VІІI до ХІІ клас, разпределени в две състезателни групи:

  • Първа състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ, ІХ или Х клас;
  • Втора състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в ХІ или ХІІ клас;

Учениците се ръководят от учител(и) от съответното училище.

Националното състезание „Практични финанси” се провежда в два национални кръга:

Първият кръг се провежда в онлайн среда и предполага възможност за индивидуално участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в гр. София и/или в онлайн формат при наличие на извънредни обстоятелства. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират служебно.

ПЪРВИ КРЪГ:  Всички регистрирани участници получават по имейл инструкции за решаване на онлайн тест, който следва да бъде решен на 17.03.2022 г.
По време на I кръг, участниците във всяка състезателна група се включват в онлайн сесия и решават онлайн тест в реално време. Тестът съдържа 25 задачи от затворен тип. Времето за работа е 60 минути.

ВТОРИ КРЪГ: Втори кръг на състезанието се провежда под формата на финансов иновационен лагер в рамките на два дни – 9 и 10 април 2022 г. Допускат се два варианта за провеждане на Втори кръг – присъствено в гр. София или в електронна среда, чрез Zoom

Регламент на Националното състезание „Практични финанси“.

 Национално състезание „Практични финанси“ се организира от Министерството на образованието и науката (МОН) съвместно с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ (JA Bulgaria), а домакин на състезанието през тази учебна година ще е 108. СУ „Никола Беловеждов“. Подробности за Националното състезание „Практични финанси“, можете да видите на сaйта на JA Bulgaria.

За да участвате в състезанието, регистрирайте се тук. Важна част от регистрационния процес е прикачването на попълненна, подписана и сканирана Декларация за информираност и съгласие. Можете да изтеглите бланка на документа от тук.

Краен срок за участие: 6 март 2022 г.

За контакт: Жана Димова – експерт „Обучения и проекти“, jana.dimova@jabulgaria.org.

Източник: НПО Портал

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на състезанието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.