Обучение “Becoming The Witness” в Майорка, Испания, 20 – 26 април 2022 г.

Търсят се 2 участника

място на провеждане Място: о. Майорка, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 26 април 2022 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: Asociación Dinámica

Цели на обучението:

  • Да бъде безопасно пространство за 23 младежки работници, които да споделят, създават и експериментират с различни техники за внимание,
  • Да предостави възможност на участиците да изследват различните аспекти и предимства на редовно mindfulness практикуванe през опит от първа ръка и учене чрез правене,
  • Всеки младежки работник да открие, разработи и усъвършенства свой собствен уникален инструмент за внимание, който да използва в своята младежка работа,
  • Да се изпълнят минимум 2 последващи дейности на партньор, за да се подпомогне интегрирането на инструменти за внимание в младежката работа.

Изисквания към кандидатите:

  • Във вашето ежедневие вие сте ангажирани с местните младежи от вашата общност като младежки работник, обучител или доброволец на НПО.
  • Вие сте ангажирани да се усъвършенствате като младежки работник, като участвате пълноценно във всички дейности на курса за обучение.
  • Можете да работите и да общувате на английски език.
  • Вие сте над 18 години.

Неформалните методи, които ще бъдат използвани в програмата, включват движение на тялото и танци, mindfulness практики и медитация, Mastermind групи, ритуали и церемонии, всичко това и много повече, предназначени да ви предложат възможност да избягате от автоматичните си модели и да инициирате нови отговори на свят отвътре и отвън.

По време на обучението ще бъде забранено изпълнозването на алкохол и наркотични вещества.

Подробна информация може да намерите на сайта на проекта.

Такса за участие: 70 евро за посрещащата организация

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Преди да кандидатствате, обърнете внимание на изискванията за участие. Този курс за обучение е подходящ за хора с опит в младежката работа, които искат да надградят своите умения и инструменти за работа. Няма да бъдат разглеждани кандидатурите на кандидати, които не отговарят на изискванията.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 март 2022 г.

Резултатите ще бъдат обявени в рамките на седмица след крайния срок. Участниците ще трябва да закупят своите билети до 20 март.

За контакт: office@youthub.bg