Обучение “Social inclusion in Action: All special, all equal” в София, 8 – 15 април 2022 г.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 15 април 2022 г.

Организация: CVS

Цели на проекта:

 • да се подобри разбирането на младежките работници за спецификата на работата с хора с физически увреждания (двигателни, зрителни и умствени);
 • да се повишат знанията за това как участниците да достигнат и включат млади хора с физически увреждания в ежедневните дейности на партньорски организации;
 • да предостави на младежките работници конкретни идеи и инструменти за включване на млади хора в неравностойно положение;
 • да се осигури набор от специфични методи за обучение и подкрепа на млади хора със специални потребности при включването им в различни дейности на местно и международно ниво;
 • да се развиват уменията за съпричастност, приемане и недискриминация;
  насърчаване на положително отношение към изпълнението на проекти с участието на
 • млади хора в неравностойно положение;
 • повишаване на отношението към приемането, солидарността и насърчаването на социалното включване

Профил на участниците:

 • Възраст 18+
 • младежки работници, социални работници, ментори, треньори на младежки инициативи и проекти за солидарност, координатори на доброволци, обучители, фасилитатори, активисти участниците може да имат опит в работата с млади хора с физически увреждания (моторни, зрителни и умствени), които желаят да споделят с други участници и да увеличат знанията си и да развият своите компетенции, или досега нямат опит и желаят да започнат да насърчават и подкрепят включването на млади хора с по-малко възможности
 • младежки лидери, които могат да се превърнат в мултиплейър и партньорски обучители желаещи да споделят знания, идеи, полезни съвети желаещи да участват в създаването на инструментариума за социално включване
 • могат да разбират и изразяват себе си на английски език
 • ангажират се да присъстват за цялата продължителност на събитието се ангажират да извършат последваща дейност/разпространение, която да бъде приложена в тяхната страна след обучението

Предварителна програма

Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2022 г.

За контакт: trainings@cvs-bg.org,+ 359 888 751684.

 Източник: CVS

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.