Представяне на проучване „Противодействие на стесняващото се гражданско простраство”, 18 февруари 2022 г.

място на провеждане Място: Онлайн – Zoom

период на провеждане  Период на провеждане: 18.02.2022 – 10:00

Организатор: Национален младежки форум

По време на събитието ще бъде представен Предварителен доклад за нагласите и възприятията на различните заинтересовани страни за състоянието на гражданското пространство в България.

Проучването се проведе в рамките на 2021 г. от екипа на „Галъп Интернешънъл“ по проект „Противодействие на стесняващото се гражданско простраство“, изпълняван от Национален младежки форум с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт“ в България.

Проучването има за цел да изследва стесняването/свиването на гражданското пространство у нас (shrinking civil space), като вземе предвид гледната точка на различните заинтересовани страни, които имат отношение към работата на гражданските организации, а именно: представители на медиите, представители на бизнеса, представители на институции и политически партии, както и на самите неправителствени организации.

Терминът се въвежда от Съвета на Европа, за да опише явление, което води до непълноценно изпълнение на ролята, която НПО могат и следва да имат в обществото, а резултатите от Индекса на устойчивост на НПО в България за последните години на Български център за нестопанско право отчитат, че тя се влошава. Това се дължи именно на влошаване на някои от критериите, според които се съди за стесняващо се гражданско пространство, а именно правна среда, която ограничава свободното сдружаване и възможности за финансиране, обществен престиж и др.

Събитието ще се излъчва на живо на Фейсбук страницата на Национален младежки форум. Регистрирайте се тук, за да участвате.
Задаването на въпроси може да се случва в Зуум и чрез коментари във Фейсбук.
Изследването ще представи Яница Петкова от Галъп интернешънъл

За контакт: communications@nmf.bg

Източник: НМФ

YOUTHub не носи отговорност за организирането на събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.