Стаж в Правната програма на Център за изследване на демокрацията, София

място на провеждане Място: дистанционно и/или София

период на провеждане  Продължителност: минимум 3 месеца с работна седмица между 20 и 40 работни часа

Работодател: Център за изследване на демокрацията (Center for the Study of Democracy)

Стажът предлага възможност за:
 • работа в международна организация, занимаваща се с теми като права на човека, престъпност и правосъдие, анализ на политики и стратегии за интеграция;
 • придобиване на опит в реална професионална среда, където изследванията се обвързват с конкретни законодателни инициативи на местно и европейско ниво;
 • разширяване на професионалната мрежа от контакти в сферата на научните изследвания и сред правоохранителните институции;
 • възможност за получаване на обратна връзка за собствените изследователски дейности и проекти.

Изисквания към кандидатите:

 • отлични университетски оценки
 • свободно владеене на английски (втори основен език на ЕС ще се счита за предпочитан)
 • компютърна грамотност (електронни таблици, презентации)
 • много добри писмени и аналитични умения
 • организационни умения
 • възможност за бързо и ефективно търсене в базата данни и в интернет
 • способност за работа под напрежение

Задачи на стажанта:

 • да подпомага подготовката на проекти
 • да подпомага управлението на проекти
 • да подпомагаежедневната работа на организацията

Заплащане: Стажът е неплатен

За да кандидатствате, попълнете аизпратете автобиография и мотивационно писмо и ваш примерен текст на английски (5-10 страници) на csd@online.bg.  Моля, посочете, че кандидатствате за правната програма, заедно с основните ви теми, които ви интересуват, предпочитания срок на стаж и период на работа, натоварването, което можете да посветите по отношение на седмични часове (от 20 до 40), и режим на стаж (на място, дистанционен или хибриден).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2022 г.

За контакт: csd@online.bg

Източник: ЦИД

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.