Стаж във Фондация “Сай Хай”, София

място на провеждане Място: София

период на провеждане Старт на стажа – възможно най-скоро

Работодател: Sci-High

Sci-High e програма за подкрепа и обучение на учители и училищни екипи в планирането и осъществяването на научни фестивали по модела “Sci-High” – High School Science Fair. Важна част от екипа на Sci-High са стажантите, които подпомагат организацията във всяко едно нейно направление. Sci-High организира научни фестивали в училища като обучава учители, които да водят клубове по науки в училището веднъж седмично, а през останалото време подпомага организацията дистанционно. Огранизацията осигурява менторска подкрепа и обучение на учителите чрез постоянен коучинг, свързан с тяхното професионално и лидерско развитие.

Роля на стажанта

В зависимост от интересите и професионалните цели на кандидата, стажът може да включва:

 • Организиране на обучителните материали и тяхното адаптиране
 • Водене на 4 обучителни часа (седмично) на ученици от 14 – 17 години, в училище
 • Извличане и анализ на данни от проведените часове
 • Изготвяне на анкети
 • Наблюдения на обучения и други структури на организацията и участие в обсъждането на подобренията им
 • Изготвяне на текстове за фейсбук и сайта
 • Изготвяне на презентации, инфографики
 • Поддържане на комуникационните канали – отговор на въпросите във фейсбук, водене на официална кореспондения
 • Допълнителни отговорности, в зависимост от нуждите за периода

Изисквания към кандидатите:

 • Мотивираност и готовност за принос към мисията на Сай Хай
 • Отговорност, професионализъм и коректност
 • Внимание към детайла и завършеност на крайните продукти
 • Желание да подобряват уменията си и да се развиват
 • Проактивно да предлагат идеи и препоръки за оптимизирането на процеси в организацията

Какво стажантите получават от стажа си:

 • Възможност да вземат участие във важна кауза, като междувременно се забавляват с работата, която вършат
 • Възможност да водят обучителна сесия
 • Възможност да развият комуникационните си умения и да работят в позитивен екип с динамичен график
 • Възможност да използват и развиват нови умения /анализ на данни, адаптация при промени, организираност и стратегическо планиране, решения, базирани на данни, работа в екип/
 • Възможност да допринасят за развитието на организация с амбициозна и важна за всички ни роля
 • Гъвкавост в определянето на работните часове и работното място
 • Коучинг обучение
 • Детайлна препоръка след успешно приключване на стажа

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на r.bogdanova@sci-high.org и e.stoykova@sci-high.org
В мотивационното си писмо опишете:

 • Какъв опит и какви умения имате, които Ви правят подходящи за стажа
 • защо стажът е подходяща възможност за Вас
 • как този стаж се обвързва с дългосрочните Ви планове за развитие o какви умения/знания искате да придобиете по време на стажа
 • желана начална дата и продължителност на стажа

Следващите стъпки включват интервю.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 9 март 2022 г.

За контакт: r.bogdanova@sci-high.org и e.stoykova@sci-high.org

Източник: НПО портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.