Студентски посланици на EU Careers (само за студенти на УНСС)

Периодът за кандидатстване по програмата „Студентски посланици на EU Careers“ за академичната 2022/2023 година ще бъде: 18 февруари —18 март 2022 г.

Възможността е отворена само за студенти на УНСС.

място на провеждане Място: вашият университет

период на провеждане  Период на провеждане: академичната 2022/23 година

Ако сте студент и имате желание да популяризирате във вашия университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС, защо не кандидатствате да станете доброволен студентски посланик на EU Careers?

Ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична студентска мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си, който може да включите във вашата автобиография
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • Контакти с високопоставени служители на ЕС
 • Препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Търсят се мотивирани, комуникативни и ентусиазирани хора, които да популяризират в своя университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС. Като атрактивен работодател на висококвалифицирани висшисти, EU Careers търси посланици в някои от най-добрите университети в Европа.

Схемата за посланици на EU Careers включва намирането на новаторски начини за популяризиране на чудесните възможности, които институциите на ЕС предлагат, например чрез:

 • участие в панаири на кариерата или изнасяне на презентации пред ваши състуденти,
 • изграждане на университетски мрежи и предоставяне на информация,
 • активно присъствие в интернет и социалните медии,
 • даване на отговори на въпроси за работата в европейските институции.

 Какво прави един посланик?

 • Лице за контакт със студентите, които се интересуват от кариера в ЕС
 • Проучва целеви групи и осъществява връзка с университетските медии
 • Създава списъци с адреси за кореспонденция и разпространява информация за възможностите за работа в ЕС по подходящи канали
 • Изнася презентации, участва в университетските панаири на кариерата и намира интересни лектори
 • Извършва месечни задачи и редовно докладва за дейностите си
 • Поддържа и редовно наблюдава специална Facebook страница/ присъствие в интернет

Изисквания към кандидатите: Ако…

 • сте гражданин на ЕС
 • владеете свободно английски и един от езиците в страната, в която учите
 • можете да участвате в еднодневно задължително обучение през октомври 2022 г.
 • сте записан и посещавате редовно университета по време на дейността си като посланик (октомври 2022 г. – септември 2023 г.).

Моля имайте предвид, че списъкът с участващи университети е изготвен в сътрудничество с националните правителства. Понастоящем не можем да работим с посланици от други университети и обикновено списъкът с университетите не се променя. Ако вашият университет не е в този списък, моля, посетете нашия сайт догодина, за да видите актуализираните списъци.

Какви хора се търсят?

Търсят се мотивирани посланици, които искат да популяризират ползите от работата за ЕС и притежават следните компетенции:

 • отлични умения за комуникация
 • умения за създаване и поддържане на контакти
 • желание за споделяне и учене
 • способност за адаптиране
 • добри организационни умения
 • способност за осигуряване на качество и постигане на резултати
 • новаторски и творчески подход
 • устойчивост

Минимални изисквания

 • Да отделяте поне два часа на седмица за вашите функции като посланик
 • Да организирате или да участвате в поне една проява или презентация, посветена на възможностите за работа в европейските институции
 • Да комуникирате редовно с вашия координатор от EU Careers
 • Да участвате във всички обучения (онлайн)
 • Да водите дневник за дейностите си и да докладвате редовно

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: тази възможност е неплатена.

 За да кандидатствате, в периода за изпращане на кандидатури посетете сайта.

краен срок за кандидатстване Период за кандидатстване: 18 февруари —18 март 2022 г.

За контакт: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Източник: EU Careers

YOUTHub не носи отговорност за подбора на посланици. За повече информация се обърнете към EU Careers.