Обучение “Quality Wave” в Остенде, Белгия, 17 – 21 май 2020 г.

Обучението ще предостави възможност на младежките работници, лидери и мениджъри на проекти да се запознаят с разработените от EPLM платформата

Още

Конкурс за ученици “Правото ми на мнение! Моите каузи в социалните медии”

Асоциацията на европейските журналисти-България кани теб, тийнейджъра, да се включиш в конкурса за медийно съдържание в социалните мрежи, с което

Още

Обучение “EuroPeers” в Брюксел, Белгия, 21-26 април 2020 г.

Обучението е за младежи, участвали в проекти на Европейския корпус за солидарност/Erasmus+: YOUTH IN ACTION и искат да споделят своите

Още

Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“, 17 февруари 2020 г.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов кани учениците от 11 и 12 клас на средните училища да участват в

Още

Обучение “Visual Storytelling from A to Z” в Лозен, 6 – 15 април, 2020 г.

Обучението цели да повиши самоосъзнатостта на участниците, тяхната собствена идентичност и възприемане като хора, а не като обекти на полови

Още

Младежки обмен “Moving Beyond” в Клуж, Румъния, 22 април – 1 май 2020 г.

“Moving Beyond” цели да увеличи способността на младежите да реализират своя потенциал, за да станат активни граждани и професионалисти. Място:

Още

Доброволчески проект “Volunteering in Palazzolo” в Италия, март – август 2020 г.

6-месечен доброволчески проект си търси доброволец от България да помагат в дейността на различни младежки организации в градчето Palazzolo sull’Oglio.

Още

Обучение “The Games We Play” в Лече, Италия, 16 – 24 април 2020 г.

Обучението цели да даде на младежките работници базови компетенции за улесняване на учебния процес с групи чрез метода на игровизация.

Още

Включи се в екипа на Канал 4 в София

Проект „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването

Още

Management Consulting Hackathon в София, 14 – 15 март 2020 г.

По време на хекатона ще имате възможност да решавате актуални цялостни стратегии и оперативни казуси за български НПО-та и социални

Още