Обучителен курс “Изкуство за дискусия и приобщаване”, 8-18 януари, 2021, Плевен

„Изкуството за дискусия и приобщаване“ е проект, който има за цел да даде възможност на младите хора от различни уязвими

Още

Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES) 2020 г.

В конкурса YES могат да участват млади учени – бакалаври, магистри и докторанти, които искат и се стремят техните идеи

Още

16-та Международна конференция на ASECU, онлайн научна конференция

Целта на събитието е представяне на констатации от изледователски разработки, свързани със социалните и икономически глобални предизвикателства и регионално развитие

Още

Mладежки форум ,,Истина или предизвикателство: Открий нови светове’’

Събитието ще е свързано с изкуството, емоциите и личностното развитие. Лектори ще бъдат образователният екип на центъра, които ще споделят

Още

FACE-обучение за фасилитаторски умения

Обучението предлага методи и упражнения за повишаване на някои от уменията, които фасилитаторът трябва да притежава. Това е много практично

Още

Mладежка конференция на тема “Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата

Участниците ще научат повече за климата и климатичните промени и политиките в тази сфера. Място: София   Период на провеждане:

Още

RomaActiveYouth – Обучителен курс за младежи от ромски произход за социално включване, равенство между половете и борба с расизма

The Roma Youth Action Plan е проект на Младежкия отдел на Съвет на Европа, който между 2011 и 2019 г.

Още

Покана за провеждане на учебни сесии в сътрудничество с Европейските младежки центрове в Страсбург и Будапеща

Учебните сесии са международни образователни младежки семинари с продължителност между четири и осем дни, които събират членове на младежки организации

Още