Участвай в проучване за качеството на младежкото доброволчество

Ако работите с доброволци, участвате в координацията или управлението на младежки доброволчески програми и дейности, може да участвате в настоящото

Още

Проучване на тема “Актуално състояние и тенденции за приложение на иновативни методи в училищните и извънучилищните дейности”

Иновативните методи, заимствани от неформалното образование, дават възможност на децата и юношите по един по–различен начин да придобият опит, който,

Още

Анкета за разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България

Министерство на младежта и спорта изпълнява проект BG05M9OP001-3-019-0001 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги

Още