Сезон #4

Сезон 4: септември 2017 – януари 2018

(зима 2017)


Карина Николова

Стажант „Поддръжка на уебсайт“

Повече за нейната история имате възможност да прочетете тук.

 

 

 

Иван Иванов

Стажант „Поддръжка на уебсайт“

Повече за неговата история имате възможност да прочетете тук.

 

 


Симеон Тотоманов (септември – ноември 2017)

Стажант „Поддръжка на уебсайт“

Повече за неговата история имате възможност да прочетете тук.