Сезон #6

Сезон 6: май 2018 – септември 2018

(лято 2018)

 

Ивана Чобанова 

Стажант „Социални медии“

Повече за нейната история имате възможност да прочетете тук.

 

 

 

Кристина Куколева

Стажант „Поддръжка на уебсайт“

Повече за неговата история имате възможност да прочетете тук.

 

 

 

Надя Манова

Стажант „Поддръжка на уебсайт“

Повече за нейната история имате възможност да прочетете тук.

 

 

 

Димитрий Георгиев

Стажант „Поддръжка на уебсайт“

Повече за неговата история имате възможност да прочетете тук.