Дългосрочен доброволчески проект в Барселуш, Португалия, 1 май 2021г. – 1 януари 2022г.

Мечтали ли сте някога да работите в неформална среда с хора от цял ​​свят? Искате ли да видите от първа

Още

Дългосрочен доброволчески проект в Барселуш, Португалия, март – септември 2021г.

Проектът “Powerful volunteers” има за цел да укрепи местната общност чрез неформално образование в междукултурна среда с 4 доброволци от

Още