Обучение “EuroPeers” в Брюксел, Белгия, 21-26 април 2020 г.

Обучението е за младежи, участвали в проекти на Европейския корпус за солидарност/Erasmus+: YOUTH IN ACTION и искат да споделят своите

Още

Обучение “Visual Storytelling from A to Z” в Лозен, 6 – 15 април, 2020 г.

Обучението цели да повиши самоосъзнатостта на участниците, тяхната собствена идентичност и възприемане като хора, а не като обекти на полови

Още