Обучение “Skill UP!” в Австрия, 29 август – 7 септември 2021 г.

Обучението дава възможност за запознаване с “basic synergy” метода за работа, които се прилага в много държави в Европа и

Още

Младежки обмен “Skills up!” в Графенбах, Австрия, 10 – 18 август 2021г.

Участвайте в проект за развиване на ключови умения и компетенции, главно на меки умения, които ще са най-необходими в бъдещата

Още

Младежко обучение “GamE+s Of Trainers” в Графенбах, Австрия, 23 юли – 1 август 2021 г.

Натрупайте нови умения и опит чрез младежкото обучение, чийто основен фокус е неформалното образование и игрите, адаптирани за работа с

Още

Семинар „Arts connecting: Art-based youth work“ в Клафер, Австрия, 2 юни – 9 юни 2021г.

По време на семинара участниците ще получат теоретични и практически знания за концепцията за научно-изследователска дейност, нейните възможности и граници

Още

Стажантски позиции в Организацията на обединените нации

Ако обмисляш да влизаш в света на дипломацията и публичната политика, стаж в Организацията на обединените нации ще е идеален

Още

Лятна стажанска програма, Институт по наука и технологии, Австрия

Лятната стажанска програма дава възможност на млади студенти да работят по изследователски проекти, заедно с наставник, като в края на

Още

Обучение “Humour is Serious Business” във Фелден ам Вьортер Зее, Австрия, 22 – 29 март 2021г.

Темата на обучението е използването на хумор и ирония в младежката работа , с акцент върху най-полезните методологии за включване

Още

Стаж в Центъра за комуникация, документация и ресурси към Европейския център за модерни езици – Грац, Австрия, юли – декември, 2021 г.

Стажът дава възможност на стажантите да натрупат умения и опит в сферата на работа, свързана с комуникация, документация и управление

Още

Стаж в уебсайта към Европейския център за модерни езици – Грац, Австрия, юли – декември, 2021г.

Работата с уебсайтове звучи много по-сложно, отколкото е в действителност. Не е нужно да имате опит в програмирането, за да

Още

Стаж в администрацията към Европейския център за модерни езици – Грац, Австрия, юли – декември 2021г.

ECML предлага стажове с продължителност 6 месеца, два пъти годишно. Според сферата на интереси кандидатите могат да изберат основната област,

Още