Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти, София

Стажовете за студенти са насочени към помагане на бежанци и мигранти за приобщаването им по-лесно към обществото и да им

Още

Координиращ отбор доброволци за Световният ден на бежанците

Участвайте като доброволци в координиращия отбор, за да обедините сили, идеи и опит и да предложите следващите застъпнически стъпки за

Още

Обучение Game of Cultures: new challenges for our communities в Италия, 16-23 февруари 2020 г.

Обучението ще се фокусира върху интеграцията на мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище. Място: Италия   Период на провеждане: 16-23

Още

Дългосрочно обучение “SocInc” в Германия и България, 17 – 22 октомври 2019 год. и 23 – 27 март 2020 год.

Темата на обучението е социалното включване на уязвими млади бежанци чрез неформално обучение. Място: Солинген, Германия и София, България Период

Още

Младежки обмен в Португалия на тема приема на бежанци, 08 – 16 октомври 2018 г.

В края на този проект участниците ще придобият необходимите умения за разпознаване и противодействие на нарушенията на човешките права. Чрез

Още

Обучение “Volunteers 4 ALL”, в Банско, 12 – 18 август 2018 г.

Възможност да научите най-добрите практики в работата с младежи на мигранти и как влияе използването на социалните медии по този

Още