Американска бизнес академия за дами в Бургас, септември 2020г. – януари 2021г.

Академията е създадена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ и има за цел да подкрепя

Още