Обучение за наблюдение и мониторинг на птици, 1 март – 20 април 2020г.

В края на  обучението участниците ще могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, подпомагайки процедури и

Още