Стани buddy (ментор) в ESN

Скоро ще започне новият семестър и на новопристигащите студенти по програмата Еразъм+ ще им трябва малко или много помощ. Място:

Още