Онлайн семинар ” 5030Remember”, 2-11 ноември 2021

Проектът „5030 Запомнете: от Втората световна война до края на комунизма“ се отнася до споменаването на 80 минали от началото

Още

Младежки обмен „Human Rights: Our Rights!“, 19 ноември 2021 – 26 ноември 2021, Загреб, Хърватия

Основната цел на този проект е да увеличи знанията на участниците за правата на човека на хората с увреждания, както

Още

Бъди стажант в Съвета на Европа

Присъединете се към Съвета на Европа като стажант и помогнете със защитата правата на човека в Европа! Място: Страсбург  

Още

Обучение “Compasito training course for human rights education with children” в Будапеща, Унгария, 17 – 24 октомври 2021 г.

Чрез обединяването на млади преподаватели, активисти и мултипликатори обучение Compasito има за цел да мотивира и развие дейността по образование

Още

Онлайн обучителен курс „Свобода и качество: мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията“, 30 август 2021г. – 10 октомври 2021 г.

Основан върху теорията на човешките права, курсът ще обхване взаимосвързаните теми свобода на медиите и качество на медиите, с цел

Още

Акселератор “Digital Indie Lab”

Акселераторът ще включва уъркшопи, индивидуални и групови работни срещи, упражнения с менторите, а накрая най-добрите 6 проекта ще получат финансова

Още

Онлайн обучение „Човешките права и участие на младите хора в Евро-арабския диалог“, 2 ноември – 15 декември 2020 г.

Онлайн обучението цели да обогати знанията на млади лидери за човешките права и да подобри приобщеността и предоставянето на права

Още

Обучение “Forum of Changes #2“ в Берлин, Германия, 23 ноември – 3 декември 2020г.

Чрез обучението участниците ще развият своите компетенции в областта на разрешаване на конфликти и насърчаване на правата на човека чрез

Още

Обучение “Права на човека за новаци”, 5-7 септември 2020, с. Лозен

Методите, които ще се използват в обучението са съчетание от формално и неформално учене и целят както създаването на безопасна,

Още

Младежки обмен “Say YES to human rights”, Пампорово, България, 10-16 август 2020г.

Проектът ще се осъществи с цел младите хора да се осведомят повече и да имат по-висока способност за справяне с

Още