Стаж в Здравната секция на УНИЦЕФ, Копенхаген, Дания

Стажантът ще придобие задълбочени познания за имунизационните системи и веригите за доставки, както и за събиране и анализ на данни

Още

Проект “Young Europe is Voting” в Копенхаген, Дания, 6-12 май 2019г.

Проектът набляга върху това, че гласът на младите хора трябва да бъде чут  Място: Копенхаген, Дания   Период на провеждане:

Още

Младежки обмен “Open the door. Go outdoor.” в Nysted, Дания, 11 – 18 октомври 2018 г.

Младежкият обмен цели да подпомогне млади млади хора с ограничени възможности да се справят с пречки и предизвикатества и да си

Още