Обучение “Depression Can Not Be Barrier For Youth”, 1-9 май 2020, Словакия

Световната здравна организация (СЗО) заявява, че през 2030 депресията ще се превърне в най-срещаната болест на света. Целта на проекта

Още