Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

Чрез конкурса се цели да се финансират студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното

Още