Стипендии за ученици за едногодишно обучение в САЩ

До 15 октомври 2020 български ученици могат да кандидатстват за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth exchange and study), предоставяща

Още