Младежки обмен “Echad” в Доло (Венеция), Италия, 04 – 10 ноември 2021 г.

“Echad” има за цел да популяризира иновативен подход към неформалното образование с методите на геймификация и дизайн на игри. Място:

Още

Младежки обмен “Youth 4 gender equality” в Гдиня, Полша, 17-24 август 2021 г.

Задълбочете познанията си, свързани с равенството между половете, като осъществявате проучвания, анализи и участвате образователни сесии по време на обмена.

Още

Новият облик на Европейски младежки портал

Мария Габриел, комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, публикува видео послание, с което обяви старта на

Още

Младежки обмен “Find Your True Colours” в Словения, 20 – 28 ноември 2020 г.

Проектът има за цел да повиши осведомеността на младите хора за състоянието на стрес в международен контекст. Място: Мурска Собота,

Още

Младежки обмен “Youth and Art: a story of inclusion”, в Узана, България, 10-17 септември 2020 г.

Младежкият обмен ще събере младежи от 7 различни държави и ще насърчи тяхното личностно развитие чрез изкуство. Място: Узана, България

Още

Младежки обмен “Pictures Speak for inclusion” в Сентеш, Унгария, 6-17 юли 2020

Чрез този проект можете да допринесете към намаляването нивата на социалнта изключеност, стереотипите и дискриминация, използвайки фотография и насърчаване на

Още

Младежки обмен “IE“ в Крайова, Румъния, 3 – 14 април 2020 г.

Обменът цели да развие нагласа за подкрепа на традиционните културни ценности на трите партниращи държави Румъния, Турция и България. Място:

Още

Младежки обмен “CULTURURAL” – 28 май- 3 юни 2020г., в Чиаромонте, Италия

Обменът цели да открие добри практики за използване на културното наследство като инструмент за самоусъвършенстване. Място: Чиаромонте, Италия   Период

Още