Младежки обмен “All for one, sport for all!” в Дарувар, Хърватия, 9-17 август 2021 г.

Опитайте различни видове спортове и научете как да използвате спорта като инструмент за насърчаване и подобряване на разнообразието. Място: Дарувар, Хърватия

Още

Младежки обмен “Integration Through Sport” в Португалия, 21-30 август 2020 г.

Младежкият обмен „Интеграция Чрез Спорт“ ще се фокусира върху спорта като метод и начин за преодоляване на неравенствата в различни

Още