Обучение “EuroPeers” в Брюксел, Белгия, 21-26 април 2020 г.

Обучението е за младежи, участвали в проекти на Европейския корпус за солидарност/Erasmus+: YOUTH IN ACTION и искат да споделят своите

Още