Обучение Creating Safer Spaces – Human Rights and Diversity as Foundations in Youth Work във Финландия, 2-5 март 2020 г.

Обучението се занимава с човешките права в контекста на работата с младежи  Място: Хелзинки, Финландия   Период на провеждане: 2-5

Още

Обучение Creating Safer Spaces – Human Rights and Diversity as Foundations in Youth Work във Финландия, 2-5 март 2020 г.

Обучението се занимава с човешките права в контекста на работата с младежи Място: Хелзинки, Финландия   Период на провеждане: 2-5

Още

Европейска младежка конференция във Финландия, 1 – 3 юли 2019г.

Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта отварят процедура за подбор на официалните младежки делегати от България, които

Още

Дългосрочен проект „Open youth house activity“ във Финландия

Търси се 1 доброволец от България за дългосрочен проект във Финландия.  Място: град Турку, Финландия   Период на провеждане: 1. 09.

Още

Ready For World – инструменти за насочване на младите хора в бъдещия им живот

Търсят се 40 участници за семинар и наръчник за инструменти за информация, ръководство и насърчаване на младежта.  Място: Хелзинги, Финландия

Още

Обучение „The Impact of Youth Work Training“ в Тампере, Финландия, 8-12 май 2017 г.

Главната цел на обучението е да се разбере защо е важно да се оценява въздействието на младежката работа и Еразъм

Още

Безплатни магистърски програми на английски език във Финландия

Тринайстият по значимост университет във Финландия, University of Lapland, предлага безплатно обучение в три магистърски степени за студенти от Европейския

Още