Картографското съревнование „Най-добра карта”

Българският географски портал – Географ БГ организира конкурс за географска карта за студенти и докторанти като част от проявите, свързани

Още