Стаж “Дарителски услуги” към фондация BCause, в София

Стажантите ще имат възможност да придобият базисни знания за работата на гражданските организации в България.  Място: град София   Период

Още

Стажант социални дейности и проекти в София

Търсят се 2-ма кандидати за участие в дългосрочен проект по програма Европейски солидарен корпус във София, България.  Място: София  

Още

Обучение “Out with the burn out!” 23-31 май 2020, София, България

Обучението е насочено към разпознаването и предотвратяването на стреса и феноменът, познат като “емоционално изтощение” в работата, за да се

Още

6-месечен стаж в Търговския отдел на Британското посолство, София

Британското посолство в София е част от световна мрежа, представяща Британските политически, икономически и консулски интереси в чужбина, и предоставя

Още

Стажант логопед за период от 6 месеца, град София

Служителите подпомагат приобщаването и езиково-говорното развитие на деца със специални потребности и оказват подкрепа на учители и родители. Място: София

Още