Ментор в “Социални иноватори”, онлайн, юли и август 2020г.

Програма „Социални иноватори“ изисква всеки младеж да има свой ментор – служител в гражданската организация, която е заявила участие в Програмата като приемаща организация.

Още