Обучение “Roma Community Organizers”, 2 -10 април 2020г., Република Северна Македония

Темата на обучението е обвързана с гражданската позиция на малцинствата и тяхното умение да изразяват своите възгледи по начин гарантиращ

Още