Management Consulting Hackathon в София, 14 – 15 март 2020 г.

По време на хекатона ще имате възможност да решавате актуални цялостни стратегии и оперативни казуси за български НПО-та и социални

Още