Лектор на Future Makers в София, 13 юни 2020

Ако ти си млад човек, направил нестандартен избор на професия, занимаваш се с интересен и социално значим проект и/или имаш

Още