Младежки обмен “Unity in Diversity” в Истанбул, Турция, 5-12 август 2021 г.

Бъдете част от разнообразието и покажете с какво изпъквате. Помогнете за подобряването на междукултурния диалог и интеграцията. Място: Истанбул, Турция  

Още

Награда “Европейски гражданин” 2021

Ежегодната награда “Европейски гражданин” се присъжда за изключителни постижения, свързани в укрепването на европейската интеграция чрез израз на сътрудничество, отвореност

Още

Доброволчески проект “Volunteering in Palazzolo” в Италия, март – август 2020 г.

6-месечен доброволчески проект си търси доброволец от България да помагат в дейността на различни младежки организации в градчето Palazzolo sull’Oglio.

Още

Обучение Sports as a tool for education and fighting discrimination в Испания, 11-16 май, 2020 г.

Обучението ще се съсредоточи върху ролята на спорта в образованието и борбата с дискриминацията Място: Алсасуа, Испания   Период на

Още

Шестмесечен доброволчески проект в Полша

Търси се един доброволец, който да посвети себе си и работата си на хора с увреждания и младежи от затворени

Още

Обучение Game of Cultures: new challenges for our communities в Италия, 16-23 февруари 2020 г.

Обучението ще се фокусира върху интеграцията на мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище. Място: Италия   Период на провеждане: 16-23

Още

Обучение “Roma Community Leaders”, 10 – 18 февруари 2020г. Берлин, Германия

Приобщаването на малцинства е тясно свързано с успеха на младите. Това обучение ще покаже пътя на тези, които искат да

Още

Обучение GHETTO OUT в Фоджия, Италия, 28 септември – 5 октомври 2019 год.

Обучението е подходящо за интересуващите се от проблемите с миграцията и интеграцията. Място: Фоджия, Италия Период на провеждане: 28 септември

Още

Конференция “On track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations” в Истанбул, Турция, 22-26 октомври 2019 г.

Темата на конференцията е ” Young People in a NEET (Not in Education Employment or Training) situation ” и целта

Още

Обучение “Souls without Frontiers” във Велберт, Германия, 23-29 юли 2019 г.

Обучението се стреми да помогне на млади обучители да се справят с проблемите с  бежанците и интеграцията на мигранти в

Още