Обучение “Rights Now”, 14 – 21 април 2020г. в Лече, Италия

Трима българи ще имат възможност да се включат в обучение свъразано с LGBTQIA+ обществата и нуждата от всеобщо разбиране и

Още