Обучение “Humour is Serious Business” във Фелден ам Вьортер Зее, Австрия, 22 – 29 март 2021г.

Темата на обучението е използването на хумор и ирония в младежката работа , с акцент върху най-полезните методологии за включване

Още