Доброволчество в Андалусия, Испания, юни 2021 г. – юни 2022 г.

Проектът цели междуезичен и междукултурен обмен, като доброволците ще работят в екип и ще участват в разнообразни дейности. Място: Уеркал-Овера,

Още