Младежки обмен “Sport to combat violence and cyber bullying” в Помпей, Италия, 1-9 април 2020 г.

Проектът ще запознае младите хора с проблемите на насилието и кибер тормоза и ще им покаже как могат да се

Още