Дигитална академия на Кока-Кола – ноември 2020

Кока-Кола стартира безплатна дигитална академия, с която цели да повиши уменията и да разшири обхвата от компетенции на млади специалисти

Още