Конкурс за нова пиеса на НБУ 2021

С избора на темата Свободата се цели провокиране на интереса на драматурзите, пишещи на български език, към съществени за битието теми.

Още