Обучение за обучители и координатори, оналйн, 1 януари – 30 април 2021 г.

Обучението цели да обнови знанията и уменията на обучители и координатори, които са в сферата на неформалното обучение и работят

Още