Стаж в Здравната секция на УНИЦЕФ, Копенхаген, Дания

Стажантът ще придобие задълбочени познания за имунизационните системи и веригите за доставки, както и за събиране и анализ на данни

Още