Дългосрочен доброволчески проект в Яш, Румъния, 1 юни 2021г. – 1 април 2022г.

Ако никога не сте били в Румъния и обичате да пътувате, изследвате нови култури, традиции и подкрепяте местната общност, то

Още

Дългосрочен доброволчески проект в Барселуш, Португалия, март – септември 2021г.

Проектът “Powerful volunteers” има за цел да укрепи местната общност чрез неформално образование в междукултурна среда с 4 доброволци от

Още

Дългосрочен доброволчески проект в Мулиас, Франция, юни 2021г. – март 2022г.

Проектът цели разработване на дейности, които ще доведат до обмен на култури и практики, внасяне на различна визия в агломерацията

Още

Младежки обмен „In their Shoes!“ – Загреб, Хърватия, 9 април 2021 – 17 април 2021

Търсят се 18 участника от България за младежки обмен в Европа, подходящ за ученици, студенти и млади професионалисти. Място: Funk

Още

Доброволчество в Андалусия, Испания, юни 2021 г. – юни 2022 г.

Проектът цели междуезичен и междукултурен обмен, като доброволците ще работят в екип и ще участват в разнообразни дейности. Място: Уеркал-Овера,

Още

Доброволчество”Cross-Culture Cooperation and Solidarity” в Яш, Румъния, 11 Януари 2021 – 10 октомври 2021

Tърси се участник от България за участие в дългосрочен доброволчески проект “Cross-Culture Cooperation and Solidarity”, за периода 11.01.2021 – 10.10.2021,

Още

Младежки обмен “We All Play in One Team!” в Поронин, Полша, 24 юни-1 юли 2019 г.

Младежкият обмен ще се фокусира над влиянието, което спорта оказва на благосъстоянието, и участниците ще имат възможност да обменят културни

Още