Младежки обмен “Dancify!” във Франция, 18 – 30 юни 2021г.

Този проект се стреми да даде възможност за разбиране на различни култури, оценявайки техните различия или ставайки активни членове на

Още

Младежки обмен “Europe and Diversity” в Ангулем, Франция, 22 – 30 март 2021г.

Обменът е творческо, аналитично и критично учебно преживяване, което ще даде нов живот на старите концепции, фокусирайки се върху културното

Още

Младежки обмен “Social Inclusion for Better Future” в Банско, България, 20 ноември – 2 декември 2019 г.

“Social Inclusion for Better Future” се състои в насърчаване уважението към културното разнообразие, както и европейската интеграция между участниците. Място:

Още

Младежки обмен “Let’s Dance” в Сеса Аурунка, Италия, от 2 до 10 май 2019г.

Младежкият обмен ще се фокусира над културната съзнателност и креaтивното изразяване и ще даде на участниците ценни знания за традиционните

Още