Семинар “Make the move VI”, 28 април – 3 май 2020г., Португалия

Възможност за създаване на партньорства с цел подобряване качеството на младежките проекти и приобщаването на различни общности. Място: Португалия  

Още