Координиращ отбор доброволци за Световният ден на бежанците

Участвайте като доброволци в координиращия отбор, за да обедините сили, идеи и опит и да предложите следващите застъпнически стъпки за

Още

ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици, 15 ноември – 31 декември 2020 г.

ТАНДЕМ, която цели да срещне студенти-ментори с лица, търсещи и получили закрила в България. Програмата отговаря на въпроса, който много млади

Още

ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици, 18 май – 30 август 2020 г.

ТАНДЕМ е доброволческа програма за студенти, която предлага пространство за социална и културна ориентация чрез индивидуален подход за преодоляване на

Още