Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти, София

Стажовете за студенти са насочени към помагане на бежанци и мигранти за приобщаването им по-лесно към обществото и да им

Още

Координиращ отбор доброволци за Световният ден на бежанците

Участвайте като доброволци в координиращия отбор, за да обедините сили, идеи и опит и да предложите следващите застъпнически стъпки за

Още

ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици, 15 ноември – 31 декември 2020 г.

ТАНДЕМ, която цели да срещне студенти-ментори с лица, търсещи и получили закрила в България. Програмата отговаря на въпроса, който много млади

Още

Обучение Game of Cultures: new challenges for our communities в Италия, 16-23 февруари 2020 г.

Обучението ще се фокусира върху интеграцията на мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище. Място: Италия   Период на провеждане: 16-23

Още

Младежки обмен “От МЕН до НИЕ” в Зебегени, Унгария, 18 – 25 август 2019г.

Младежкият обмен ще събере 20 участници, които ще развият умения и ще придобият компетенции, с които да използват гласа си

Още

Обучение “Неформални методи за работа с мигранти” в Болдещи-Скаени, Румъния, 24 май – 4 юни 2019 г.

С предимство за участие ще бъдат младежки работници, които са ангажирани със социални, образователни и културни доброволчески дейности, както с

Още