Обучение Adult Education project “Connectivity” в Холандия, 14-21 септември 2020 г.

Проектът ще включва различни местни и международни дейности свързани с образованието на възрастни.  Място: Омен, Холандия   Период на провеждане:

Още

Обучение “First Step” в Левелек, Унгария, 17 – 29 септември 2019 год.

Обучението изследва начините за предотвратяване на ранно напускане на училище и подпомагане достъпа на младите хора до работа. Място: Левелек,

Още